Uchwała ustanawiająca rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga

Uchwała z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga.
Ten oto dokument przyczynił się w znacznym stopniu do stworzenia naszego festiwalu. Dzięki niemu będziemy mogli gościć w Polsce wielu zagranicznych gości i wspólnie poznawać naszą kulturę.