Grali u nas » Muzycy z Addhrai

Szałata, Masternak i AraToi z Addhrai
Nu tarantella z gorącego południa Włoch!

W polsko-włoskim składzie gramy tarantelle czyli tradycyjne tańce włoskiego południa, wpisując je w nasze autorskie aranżacje wynikające z różnych korzeni i międzynarodowego bagażu doświadczeń.
Usłyszycie muzykę zachęcającą do żywiołowego tańca, ale też kołysanki i smutne pieśni o tragicznej miłości.
Tarantelle to tradycyjne tańce z południa Włoch. Określa się tym mianem zarówno lokalne odmiany z Calabrii, Sycylii, Gargano, jak i dwie najpopularniejsze jej formy, jakimi są pizzica pizzica z Salento – obszaru na południowym krańcu Apulii oraz tammurriata z leżącej w cieniu Wezuwiusza Kampanii i jej stolicy: Neapolu.

Salentyńska pizzica związana jest z fenomenem tarantyzmu, rytuału, za pomocą którego frenetycznym tańcem, nieraz do utraty przytomności, leczono ugryzienie jadowitego pająka. Jej korzenie sięgają dionizyjskich świąt i pogańskiego mitu pająka, tarantuli. Według powszechnego przekonania „pizzicu” (ugryzienie) tarantuli wywołuje wahania nastroju, a nawet stan głębokiej depresji, który może zostać uleczony jedynie poprzez taniec. Osoba ugryziona przez tarantullę tańczy do rytmu tamburynu, wchodząc w ten sposób w uzdrawiający trans.
Tammurriata związana z folklorem regionu Kampanii i Neapolu ma również bardzo stare korzenie. Tańczony w parach, ten żywiołowy i zmysłowy taniec opiera się na grze zalotów w rytmie nacchere (kastanietów) i tammorry – bębna, któremu zawdzięcza swoją nazwę.

www.aratoi.com