Grali u nas » ba.fnu

Projekt ba.fnu powstał w 2009 roku, jako pierwsza czeska grupa muzyki balfolkowej łącząca tradycyjne rytmy do tańca z samplami, loopami i wszelkiego rodzaju elektroniką. Obecnie w repertuarze ma niemal wszystkie balfolkowe tańce jak scottishe, mazurki, koła, bourrée, tańce bretońskie i wiele innych. Od 2012 r. zespół zajął się także ożywianiem tradycyjnych tańców czeskich i dzieleniem się nimi z balfolkową publicznością. W 2014 ba.fnu wzbogacił swoje instrumentarium o rzadko spotykane tradycyjne instrumenty (kobza wołoska, vozembouch) i wystartował z pierwszą płytą. W 2015 r. zespół rozpoczął wspólny projekt ze znanym bretońskim śpiewakiem Yannem-Fañchem Kemenerem, co zaowocowało nową płytą  „YFK~2016”.

ba.fnu jest też jedyną czeską grupą balfolkową koncertującą po całym świecie, od Portugalii po Litwę, grając i nauczając na festiwalach takich jak Boombal, Gennetines, Andanças, Damada i wiele innych.

ba.fnu występuje w różnorodnym składzie: trzon stanowi trio w postaci cytry, liry korbowej i perkusji z samplami, z gościnnymi występami wzbogacającymi muzykę o brzmienia skrzypiec, fletów, harfy, kanteli i dodatkowych wokali.

ba.fnu to skrót od bal folk nuevo – nowego podejścia do bal folku. Jako muzycy inspirowaliśmy się takimi rewolucyjnymi prądami jak tango nuevo i electroswing: wprowadzamy beaty, sample i elektronikę do tradycyjnej muzyki tanecznej. Jako tancerze  przeszczepiamy zasady i cechy innych tańców socjalnych oraz tańca współczesnego do bal folku, w celu uzyskania świeżej, żywej formy muzycznej, przystępnej dla współczesnego odbiorcy. Na obu polach aspirujemy do utworzenia pomostu pomiędzy tradycją a nowoczesnością, z zachowaniem głębokiego szacunku dla materiału źródłowego.

https://www.youtube.com/watch?v=GJIOAv1pycU