Grali u nas » Borsa Együttes (Węgry)

Zespół Borsa gra folkową muzykę z Mołdawii Zachodniej.

Mołdawia Zachodnia to region Rumunii zamieszkany przez wiele narodowości. Od czasów średniowiecza żyje tu madziarskojęzyczna grupa etniczna Czangów. Mołdawia Zachodnia to kulturowa granica między środkową Europą i Bałkanami. Melodie z tego regionu oddają jego etniczną różnorodność. Tańce mołdawskie przesiąknięte są wielowiekową tradycją, a utrwaliły się w epoce Renesansu; tańczy się je w kołach, liniach i parach.

Na Węgrzech moda na domy tańca rozwinęła się w latach siedemdziesiątych, wraz z ponownym odkryciem zgromadzonego przez badaczy muzyki i tańców folkowych dziedzictwa folklorystycznego. Domy tańca – gdzie wykonuje się tańce i melodie ziem zamieszkiwanych przez Węgrów – są odwiedzane przez coraz więcej osób.

Kontakt ze współczesnymi rodzimymi muzykami i zebranie starych nagrań pozwoliło nam obecnie poznać i doświadczyć naszych tradycji w najbardziej autentyczny możliwy sposób. Jak powiedział Ferenc Sebő, jedna z czołowych postaci świata węgierskiego folkloru: „Nie trzeba leczyć tradycji, bo nie jest chora; nie musimy jej strzec, bo nie jest więźniem. Nasze tradycje przetrwają tylko, jeśli będziemy nimi żyli.” Idea ta znalazła wielu zwolenników i obecnie – obok innych gatunków węgierskiej muzyki – mołdawskie tańce i muzyka są popularne w całym kraju.

Zespół Borsa został założony przez grupę przyjaciół w 2011 roku. Naszą muzykę tworzą skrzypce, flety, kobza (wschodnioeuropejski rodzaj lutni) i śpiew.

Skład zespołu:
Katica Manninger – śpiew i taniec
Noémi Réfi – skrzypce
Tóth Olivér Artúr – kobza
Péter Tóth – flety