Warsztaty » Mazurek Freestyle

Prowadzący: Piotr Zgorzelski

Mazurek Freestyle (dla średniozaawansowanych i zaawansowanych)

Mazurek Freestyle to nowa formuła tańczenia polskich tańców tradycyjnych, zwłaszcza w metrum nieparzystym. By ją opanować wymagana jest już umiejętność płynnego tańczenia „po wiejsku na trzy” w parze. Podczas warsztatów rozwiniemy nasze umiejętności w zakresie płynnego tańczenia w parze wraz ze stosowaniem ozdobników i manier wykonawczych wziętych od poszczególnych wiejskich tancerzy-mistrzów, zwłaszcza z centralnej i południowo wschodniej Polski. Na tej bazie zaczniemy improwizować i rozwijać poznane formy wzbogacając je o ozdobniki taneczne zaczerpnięte z innych niż polska tradycji tanecznych, głównie naszych europejskich sąsiadów, wzbogacając tym samym nasze mazurki i oberki o nowe formy choreotechniczne. Tak jak zmienia się język, którym posługujemy się na co dzień, tak zmieniać się i rozwijać się będzie nasz taniec, który choć w duchu i stylu dawnych mazurków i oberków będzie „gadać” we współczesny sposób.

Zależy mi by w ramach naszych spotkań rozwijać wyuczone formy taneczne, tworząc ich nowe warianty na bazie starych. Tym samym zastanowić się nad możliwościami jakie może dać nam twórcze podejście do tańca tradycyjnego i możliwość jego kształtowania oraz tworzenia nowych jego form i ozdobników w oparciu o dawne maniery wykonawcze.