Warsztaty » Tradycyjna muzyka i tańce Wyszehradu – dyskusja

Więcej info wkrótce. Dyskusję prowadzić będzie Grzegorz Ajdacki.