Warsztaty » Tradycyjna muzyka i tańce Wyszehradu – dyskusja

W dyskusji poruszymy zagadnienia łączące kraje Grupy Wyszehradzkiej w kontekście tańca przed stu i więcej lat. Przedyskutujemy, dlaczego po drugiej wojnie światowej drogi rozwoju tańca wywodzącego się z tradycji lokalnych, regionalnych i krajowych tak znacznie się od siebie różniły w poszczególnych krajach GW. Zastanowimy się, co miało większe znaczenie w rozwoju i zachowaniu tradycji tanecznych: lokalność czy migracje tańców. To samo pytanie zadamy odnośnie teraźniejszości. Zamykając dyskusję, postaramy się podsumować, jak w kontekście Konwecji UNESCO z 2003 r. dotyczącej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ująć zmiany w tradycjach tanecznych Grupy Wyszehradzkiej.

Dyskusję prowadzić będzie Grzegorz Ajdacki.