Warsztaty » Z Węgier i Mołdawii

Węgierski zespół Borsa na warsztatach nauczy Was radosnych grupowych tańców z Mołdawii Zachodniej.

Mołdawia Zachodnia to region Rumunii zamieszkany przez wiele narodowości. Od czasów średniowiecza żyje tu madziarskojęzyczna grupa etniczna Czangów. Mołdawia Zachodnia to kulturowa granica między środkową Europą i Bałkanami. Melodie z tego regionu oddają jego etniczną różnorodność. Tańce mołdawskie przesiąknięte są wielowiekową tradycją, a utrwaliły się w epoce Renesansu; tańczy się je w kołach, liniach i parach.

To będzie wyjątkowe spotkanie!