Wcześniejsze edycje » Kapela Parura

Stali bywalcy Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, ogrywający wiele potańcówek z muzyką tradycyjną i imprez oberkowych.