Prywatny: _Złomowisko » Polish set dances: korowody, trojoki and krzyżoki

Korowody/Trojaki/Krzyżoki czyli polskie tańce układowe (dla początkujących i średniozaawansowanych)

 

Przenikanie i zapożyczenia z kultury dworskiej, miejskiej i wiejskiej, zmiana charakteru dawnych tańców wojennych, rytualnych, magicznych z obrzędowych, na powszechne i zabawowe, większa mobilność ludzi, migracje zarobkowe, wojny i mody oraz zmiana relacji damsko-męskich, sprawiły, że na przestrzeni ostatnich kilku stuleci byliśmy świadkami rozkwitu olbrzymiej ilości tańców, w których istotną rolę zaczęły odgrywać ściśle określone układy i formy przestrzenne. Tańce z figurami wykonywane w korowodach, w parach po kole, w trójkach czy też w cztery pary lub w ich wielokrotności, zaczęły odgrywać istotną rolę podczas wiejskich i miejskich potańcówek. Część z nich już zanikła i znamy je tylko z opisów, część zachowała się jeszcze w tańcach i zabawach dziecięcych, jeszcze inne są obecnie wykonywane w formach opracowanych dla publiczności na przeglądach i festiwalach. Współcześnie pojawiają się też nowe formy powstałe na bazie starych tańców, które cieszą od kilku czy kilkunastu lat osoby coraz liczniej uczestniczące w tradycyjnych potańcówkach. Korowody w liniach i w parach, kontra, krzyżoki, trojaki oraz dwu lub trzyczęściowe tańce w parach, czyli tańce układowe z różnych regionów Polski będą podstawą warsztatów. Dużą część z nich zatańczymy dzięki poznanym krokom mazurkowym i polkowym, część będzie wykonywana krokiem chodzonego lub krakowiaka, a w jeszcze inne będziemy tańczyli krokiem wiejskich walczyków. 

Prowadzący: Piotr Zgorzelski i Bogusia Zgorzelska