Prywatny: _Złomowisko » Tańce miejskie

Tańce podmiejskie –  czyli co tańczono na dawnych potańcówkach w okresie międzywojnia w Polsce (Grzegorz Ajdacki)

Dwudziestolecie międzywojenne pod względem tanecznym to niesamowita mozaika łącząca elementy narodowe i zupełnie egzotyczne, np. latynoamerykańskie, tradycyjne i eksperymentalne jak taniec wyrazisty (będący prekursorem tańca współczesnego). Nikogo nie dziwiło, że te same osoby znały i tańczyły mazura, poloneza oraz tango i shimmy. Wszelka moda muzyczna i taneczna trafiała do naszego kraju i wsiąkała jak w gąbkę – nabierała tutejszego kolorytu, powstawały świetne polskie fokstroty, tanga, rumby, bluesy, swing-foksy i inne przeboje. Cała Polska tańczyła i uczyła się tańczyć, znała krakowiaki, walce i kozaki. Czasy powojenne z pewnością nie były już tak bogate, gdyż jedyna słuszna linia preferowała konkretne style muzyczne, inne uznając przez pewien czas za element „wrogi”, jednak nadal dużo tańczono. Doszło – w miastach, na przedmieściach, ale też na wsiach – do pewnego zubożenia muzycznego, a jednocześnie do ustabilizowania form tanecznych. Kroki tanga, fokstrota, shimmy, polki otrzymały pewien kod, który umożliwił tańczenie wszędzie, bez względu na lokalne style. Co ciekawe, popularne melodie radiowe, nawet jeśli miały dość oczywisty rytm zgodny z tradycyjnym, zagrane przez lokalnych muzykantów, mogły wpaść w schemat tego wspólnie wypracowanego kodu tanecznego. Tak było z pierwszym po wojnie urodzonym pokoleniem, następne – nie wiedzieć czemu – przestało tańczyć, a ci, którzy się na taniec decydowali, traktowali go już bardzo liberalnie. W ten sposób zaistniały problemy z tańcem w parach, gdyż partnerzy zwyczajnie nie poznawali wspólnych kroków, czyli kodu.

Warsztaty mają na celu przywrócić wspólnotowość tańca w oparciu o kod taneczny, znany i wciąż praktykowany wśród starszego pokolenia. Podstawą są kroki „z nogi”, „dwa na jeden”, walczykowy i polkowy w różnych wariantach, a wariacje na temat, czyli ozdobniki będą się rozwijać wraz ze stopniem zaawansowania tańczących.

Prowadzenie: Grzegorz Ajdacki