Prywatny: _Złomowisko » Z Węgier i Mołdawii

Węgierski zespół Borsa na warsztatach nauczy Was radosnych grupowych tańców z Mołdawii Zachodniej.

Mołdawia Zachodnia to region Rumunii zamieszkany przez wiele narodowości. Od czasów średniowiecza żyje tu madziarskojęzyczna grupa etniczna Czangów. Mołdawia Zachodnia to kulturowa granica między środkową Europą i Bałkanami. Melodie z tego regionu oddają jego etniczną różnorodność. Tańce mołdawskie przesiąknięte są wielowiekową tradycją, a utrwaliły się w epoce Renesansu; tańczy się je w kołach, liniach i parach.

To będzie wyjątkowe spotkanie!

Przykłady tańców:

Tanuló szerba

 

Gergely

 

 

Botosánka

 

 

Tűz lángja

 

 

Hojna

 

 

Kecskés